ช่องทางการสั่งซื้อ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ maephorncurry.com เว็บไซต์ที่ทำให้การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่พรสะดวกง่ายดายเพียงปลายนิ้ว และพร้อมให้คุณสัมผัสสินค้าแม่พร หลากหลายประเภท ด้วยรสชาติต้นตำรับพริกแกงและน้ำพริกปักษ์ใต้ที่สั่งสมมากว่า 40 ปี

คุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างง่ายดายด้วย 3 ช่องทางต่อไปนี้

 1. โทรศัพท์: 07793 5013, 08 3180 4719
 2. [email protected] ID: @maephorn หรือแอดอัตโนมัติ ที่นี่
 3. ระบบตะกร้าหน้าเว็บไซต์
 4. ผ่านทางช้อปปี้ คลิก
 5. ผ่านทางลาซาด้า คลิก

วิธีการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1: เลือกสินค้าใส่ตะกร้าในเว็บไซต์

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ด้วยการเข้าไปในหน้าสินค้า ที่นี่ หรือพิมพ์ค้นหาบนหน้าเว็บไซต์

เมื่อคุณพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อแล้ว เลือกจำนวนที่ต้องการ และกด “สั่งซื้อ – Add to cart”

เลือกซื้อสินค้าไปเรื่อยๆ ตามรายการที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: สรุปรายการสินค้า

เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดของหน้าเว็บไซต์ คลิกรูป “ถุงช้อปปิ้ง” “ตะกร้าสินค้า/ Cart” แล้ว

กดปุ่ม “Cart” หากต้องการดูรายการสั่งซื้อ จำนวนสินค้าและราคารวมที่สั่งซื้ออีกครั้ง

หรือกดปุ่ม “Checkout” เพื่อทำการสั่งซื้อและกรอกข้อมูลการจัดส่งเลย

ขั้นตอนที่ 3: กรอกรายละเอียดผู้ซื้อและการจัดส่ง

เมื่อกดปุ่ม Checkout แล้ว จะมาที่หน้าลงทะเบียน ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน

เสร็จแล้วกดปุ่ม “Place Order” ระบบจะทำการจัดส่งอีเมล์ยืนยันให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 4: การชำระเงินและแจ้งชำระเงิน

หลังจากนั้นลูกค้าต้องโอนเงินค่าสินค้าตามจำนวนที่สรุปและทำการแจ้งชำระเงินมาทางเรา
(สามารถแจ้งชำระเงินได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ด้านล่างของหน้ามีฟอร์มให้ท่านกรอก)
หรือทาง [email protected]: @maephorn หรือคลิกที่นี่
เมื่อแจ้งโอนเงินแล้ว ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไปค่ะ (ยกเว้นวันอาทิตย์ 1 วันค่ะ)

ข้อตกลงการซื้อขาย

 1. ร้านค้าจะเริ่มดำเนินการจัดเตรียม จัดทำหรือจัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนเงินและแจ้งบอกกับทางร้านแล้ว และร้านค้าได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. รายการสั่งซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวนเงิน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ร้านค้ามีสิทธิที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อดังกล่าว และคืนเงินโดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคืนเงิน และทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อ อันเนื่องมาจากการถูกยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าดัังกล่าว
 3. ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบหรือถือว่าเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญา หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเราถูกป้องกัน ขัดขวางหรือทำให้ล่าช้าในการดำเนินการ โดยเหตุผลหรือสถานการณ์ที่เกินกว่าที่เราจะสามารถควบคุมได้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) เหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ สงคราม การจลาจล ความชุลมุนวุ่นวาย การกระทำของรัฐบาล ระเบิด อัคคีภัย อุทกภัย วาทภัย อุบัติเหตุ การเดินขบวน การปิดล้อม ข้อพิพาททางการค้าหรือการชุมนุมของแรงงาน เพื่อก่อความไม่สงบ โรงงานหรือเครื่องจักรหยุดทำงาน การติดขัดของระบบไฟฟ้าหรือวัตถุดิบ ในกรณีเหล่านี้ ร้านค้าอาจเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อและคืนเงินให้
 4. กรณีที่สินค้าที่จัดส่งไปเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากทางร้านค้า อันเนื่องมาจากส่งสินค้าผิดประเภท ส่งไม่ครบจำนวน หรือสินค้าอยู่ในสภาพชำรุดไม่สมบูรณ์ ร้านค้ายินดีรับผิดชอบต่อสินค้าในการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับคืนสินค้าและคืนเงิน โดยผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งบอก และ/หรือ จัดส่งสินค้ากลับมาที่ร้านค้าภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า หากเลยกำหนดเวลา ทางร้านค้าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 5. หลังจากที่ร้านค้าได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นความผิดพลาดหรือความเสียหาย เกิดจากร้านค้าจริง ร้านค้าจะเร่งดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรับคืนสินค้าและคืนเงินโดยเร็วที่สุด ตามที่ตกลงกัน แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางร้านค้า แต่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อเอง เช่น ตรวจสอบไม่ถี่ถ้วน ใช้งานไม่ถูกต้อง เก็บรักษาผิดวิธี เป็นต้น ทางร้านจะจัดส่งสินค้าคืนและเรียกเก็บเงินในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 6. หากพบว่าผู้ซื้อมีเจตนาไม่ดี เช่น กลั่นแกล้ง ฉ้อโกง ทำให้ร้านค้าเสียชื่อเสียง หรือทำให้เกิดผลเสียกับทางร้านค้า เป็นต้น ทางร้านค้าจะดำเนินคดีกับที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับโทษสูงสุดทางกฎหมาย

บัญชีสำหรับโอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิช

ธนาคารไทยพาณิชย์  ออมทรัพย์  สาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่บัญชี 552-2-70365-5

ชื่อบัญชี นางสาวจิตติมา วัฒนพฤกษ์

แจ้งชำระเงิน