เคล็ดลับการเลือกวัตถุดิบตามแบบฉบับแม่พร

ไข่ไก่

7 ขั้นตอนการเลือกไข่ไก่สด

สังเกตที่เปลือกไข่ ให้เลือกฟองที่มีผงคล้ายแป้งฉาบติดอยู่ จับแล้วสากมือ ไม่ลื่น เพราะเป็นลักษณะคล้ายไข่ที่เพิ่งออกมาจากแม่ไก่ใหม่ ๆ ส่วนไข่เก่าเปลือกจะมันลื่น